Leverandør

Elektronisk fakturering

Berlingske Media kræver, at fakturaer sendes til os elektronisk i formatet OIOUBL. Dette kan ske ved opsætning i eget økonomisystem, via en fakturaportal eller gennem et Læsind-bureau. Hvis I anvender Læsind-bureau, skal den oprindelige faktura indlejres i OIOUBL’en.

Berlingske Media GLN-nummer: 5790002105708
Ovenstående GLN-nummer gælder for alle enheder i Berlingske koncernen med undtagelse af Radio 24syv og BTMX P/S.

Radio 24syv GLN-nummer: 5790002108556

BTMX P/S’ GLN-nummer: 5790002394959

Det er vigtigt, at rekvirentens initialer påføres i reference på den elektroniske faktura. En rekvirents initialer vil næsten altid være initalerne fra mailadressen (eks.: mailadresse er kkc@berlingskemedia.dk, så vil initialer til faktura være KKC).

Betalingsbetingelser

Hvis der ikke er aftalt en anden betalingsfrist i forbindelse med købet, vil fakturaen blive lagt i vores økonomisystem med 65 dages betalingsfrist. Betaling forudsætter godkendelse af rekvirent og en overordnet medarbejder.

Kontaktinfo

Rekvirenten kan med fordel kontaktes først ifm. en fakturas status i vores behandling. Berlingske Medias Kreditorafdeling kan kontaktes direkte på telefon 2545 6446, eller på mail: [email protected]

Selskaber, produkter og udgivelser

Berlingske Media består af en lang række udgivelser og platforme samt flere juridiske selskaber.

Under brands kan du få et overblik over vores titler og angivelse af deres platforme. Her kan du læse mere om os. Og under erhvervsløsninger kan du læse mere om, hvilke andre muligheder vi har for at indgå partnerskaber og samarbejdsaftaler med os.